วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รายชื่อ เหรียญกษาปณ์ สมัย ร.9(เหรียญ 10 บาท)ทั้งหมด


รายการเหรียญ 10 บาท 47 รายการ
1. ครองราชย์ 25 ปี (รัชดาฯ) -- 9 มิ.ย. 2514 (เหรียญนี้เป็นเนื้อเงินเหรียญเดียวครับ ที่เหลือเป็นนิกเกิลทั้งหมด)
2. อภิเษกฯ พระบรมฯ-โสมฯ -- 3 ม.ค. 2520
3. บัณฑิตพระองค์แรกฯ -- 2520
4. ฟ้าหญิงจบเกษตรฯ -- 19 ก.ค. 2522
5. 80 พรรษา สมเด็จย่า -- 21 ต.ค. 2523
6. 30 ปี พุทธฯโลก(W.F.B.) -- 2523
7. ครองราชย์ 2 เท่าของ ร.4 -- 9 มิ.ย. 2524
8. 50 พรรษา ราชินี -- 12 ส.ค. 2525
9. 75 ปี ลูกเสือโลก -- 1982-1983
10. 100 ปี ไปรษณีย์ -- 4 ส.ค. 2526
11. 700 ปี ลายสือไทย -- 2526
12. 84 พรรษา สมเด็จย่า -- 21 ต.ค. 2527
13. 72 ปี ธ.ออมสิน -- 1 เม.ย. 2528
14. ปีต้นไม้ฯ -- 2528 - 2531
15. เจ้าฟ้านักวิจัย -- 24 ต.ค. 2529
16. กล้วยไม้อาเซียน #6 -- 7-14 พ.ย. 2529
17. ชนบทวัฒนา(A.I.T.) -- 21 ก.ค. 2530
18. 100 ปี ร.ร. นายร้อย จปร. -- 5 ส.ค. 2530
19. 5 รอบ ในหลวง -- 5 ธ.ค. 2530
20. 72 ปี การสหกรณ์ -- 26 ก.พ. 2531
21. 100 ปี ร.พ.ศิริราช -- 26 เม.ย. 2531
22. รัชมังคลาภิเษก -- 2 ก.ค. 2531
23. 36 พรรษา พระบรมฯ -- 28 ก.ค. 2531
24. 72 ปี จุฬาฯ -- 26 มี.ค. 2532
25. 100 ปี ศิริราชแพทยากร -- 5 ก.ย. 2533
26. 90 พรรษา สมเด็จย่า -- 21 ต.ค. 2533
27. สุขภาพดีฯ -- 17 ธ.ค. 2533
28. 100 ปี กรมบัญชีกลาง -- 2533
29. 36 พรรษา พระเทพฯ -- 2 เม.ย. 2534
30. 80 ปี ลูกเสือไทย -- 1 ก.ค. 2534
31. แมกไซไซ(พระเทพฯ) -- 31 ส.ค. 2534
32. สมมงคลเท่า ร.4 -- 18 พ.ย. 2534
33. 100 ปี พระราชชนก -- 1 ม.ค. 2535
34. 100 ปี ก.ยุติธรรม -- 25 มี.ค. 2535
35. 100 ปี ก.มหาดไทย -- 1 เม.ย. 2535
36. 100 ปี ก.เกษตรฯ -- 1 เม.ย. 2535
37. 60 ปี รัฐสภา -- 28 มิ.ย. 2535
38. 5 รอบ ราชินี -- 12 ส.ค. 2535
39. หนึ่งศตวรรษ ฝึกหัดครู -- 12 ต.ค. 2535
40. 50 ปี ธ.แห่งประเทศไทย -- 10 ธ.ค. 2535
41. 100 ปี อัยการ -- 1 เม.ย. 2536
42. 60 ปี กรมธนารักษ์ -- 23 พ.ค. 2536
43. 100 ปี ร.7 -- 8 พ.ย. 2536
44. 100 ปี สภากาชาด -- 2536
45. 60 ปี ราชบัณฑิตฯ -- 31 มี.ค. 2537
46. 60 ปี ม.ธรรมศาสตร์ -- 27 มิ.ย. 2537
47. 120 ปี ที่ปรึกษาฯ(กฤษฎีกา) -- 2537เหรียญกษาปณ์ 10 บาท สองสี มีทั้งหมด 53 แบบ ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 1 แบบ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 52 แบบ
เหรียญ กษาปณ์หมุนเวียน 1 แบบ มีรายการดังนี้
1. เหรียญ 10 บาท สองสี เริ่มออกใช้ ปี 2531-ปัจจุบัน
เหรียญ กษาปณ์ที่ระลึก 52 แบบ มีรายการดังนี้
1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ (Agricola) -- 6 ธ.ค. 2538
2. วิจัยข้าวนานาชาติ -- 5 มิ.ย. 2539
3. กาญจนาภิเษก -- 9 มิ.ย. 2539
4. 100 ปี ร.5 ประพาสยุโรป -- 2540
5. มหาราช ร.3 -- 31 มี.ค. 2541
6. ASIAN Games #13 -- 6-20 ธ.ค. 2541
7. 100 ปี ร.พ. กลาง -- 2541
8. 125 ปี กรมศุลกากร -- 4 ก.ค. 2542
9. 6 รอบ ในหลวง -- 5 ธ.ค. 2542
10. 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก -- 7 ม.ค. 2543
11. 50 ปี สนง.พัฒนาการเศรษฐฯ -- 15 ก.พ. 2543
12. 80 ปี ก.พาณิชย์ -- 20 ส.ค. 2543
13. 100 ปี สมเด็จย่า -- 21 ต.ค. 2543
14. 100 ปี กรมที่ดิน -- 17 ก.พ. 2544
15. 90 ปี วชิรพยาบาล -- 2 ม.ค. 2545
16. 90 ปี กรมทางหลวง -- 1 เม.ย. 2545
17. 60 ปี กรมการค้าภายใน -- 5 พ.ค. 2545
18. 100 ปี กรมชลประทาน -- 13 มิ.ย. 2545
19. 75 พรรษา ในหลวง -- 5 ธ.ค. 2545
20. 90 ปี ธ.ออมสิน -- 1 เม.ย. 2546
21. 80 พรรษา พระพี่นางฯ -- 6 พ.ค. 2546
22. 100 ปี กรมจเรทหารบก -- 6 พ.ค. 2546
23. 150 ปี ร.5 -- 20 ก.ย. 2546
24. เอเปค #11 -- 20-21 ต.ค. 2546
25. พลังแผ่นดินฯ -- 3 ธ.ค. 2546
26. ลูกเสือโลก #20 -- 2546
27. 70 ปี ราชบัณฑิตฯ -- 31 มี.ค. 2547
28. 70 ปี ม.ธรรมศาสตร์ -- 27 มิ.ย. 2547
29. 6 รอบ ราชินี -- 12 ส.ค. 2547
30. CITES COP #13 -- 2-14 ต.ค. 2004
31. 200 ปี ร.4 -- 18 ต.ค. 2547
32. สิ่งแวดล้อมโลก #3 (IUCN) -- 17-25 พ.ย. 2547
33. 72 ปี เลขาฯ ครม. -- 2547
34. 100 ปี ขนส่งทหารบก -- 7 ก.พ. 2548
35. 72 ปี กรมธนารักษ์ -- 23 พ.ค. 2548
36. สมโภชเดือนฯ พระองค์เจ้าทีปังกรฯ -- 17 มิ.ย. 2548
37.130 ปี ตรวจเงินแผ่นดิน -- 18 ก.ย. 2548
38.80 พรรษา เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ -- 24 พ.ย. 2548
39.ลูกเสือเอเซียฯ #25 -- 2548
40.รางวัลอาหารปลอดภัย สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
41.150 ปี เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ -- 13 ม.ค. 2549
42..ครองราชย์ 60 ปี -- 9 มิ.ย. 2549
43.100 ปี กรมพระธรรมนูญ -- 12 ก.ย. 2549
44. 100 ปี ธนาคารแห่งแรก(ไทยพาณิชย์) 30 ม.ค. 2550
45. 100 ปี กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ 6 ก.พ. 2550
46. 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิ.ย. 2550
47. 75 พรรษา สมเด็จพระราชินี 12 ส.ค. 2550
48. กีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน 8-18 ส.ค. 2550
49. การประชุมสมาคมศาลปกครองรหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 – 22-24 พ.ย. 2550
50. กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24 6-15 ธ.ค. 2550
51. 80 พรรษา ในหลวง 5 ธ.ค. 2550
52. 120 ปี โรงพยาบาลศิริราช 26 เม.ย. 2551
53. 125 ปี ไปรษณีย์ไทย
54. 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น