วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รายชื่อ เหรียญกษาปณ์ สมัย ร.9(เหรียญ 20 บาท)ทั้งหมด

 


เหรียญกษาปณ์ที่ ระลึก 20 บาท สมัย รัชกาลที่ 9 มีทั้งหมด 46 แบบ มีรายการดังต่อไปนี้
รายการเหรียญ 20 บาท 46 รายการ
 1. 3 รอบ ในหลวง -- 5 ธ.ค. 2506 (เป็นเนื้อเงินครับ)
2. 108 ปี ก.กลาโหม -- 8 เม.ย. 2538
3. 120 ปี ก.ต่างประเทศ -- 14 เม.ย. 2538
4. 6 รอบ พระพี่นางฯ -- 6 พ.ค. 2538
5. 50 ปี สันติภาพ -- 16 ส.ค. 2538
6. 80 ปี กรมสรรพากร -- 2 ก.ย. 2538
7. การพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ (Agricola) -- 6 ธ.ค. 2538
8. 120 ปี สตง. -- 2538
9. 75 ปี ก.พาณิชย์ -- 2538
10. 120 ปี ก.การคลัง 2538
11. 50 ปี FAO – 2538
12. ปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน -- 2538
13. ปีแห่งเทคโนฯ(IT) -- 2538
14. 100 ปี พยาบาล -- 12 ม.ค. 2539
15. วิจัยข้าวนานาชาติ -- 5 มิ.ย. 2539
16. กาญจนาภิเษก -- 9 มิ.ย. 2539
17. 100 ปี รถไฟฯ -- 26 มี.ค. 2540
18. 84 ปี ธ.ออมสิน -- 1 เม.ย. 2540
19. 50 ปี ทหารผ่านศึก -- 3 ก.พ. 2541
20. 84 ปี ตรวจเงินแผ่นดิน -- 18 ก.ย. 2542
21. 6 รอบ ในหลวง -- 5 ธ.ค. 2542
22. 33rd Annual Meeting ADB -- 6-8 May 2000
23. สมมงคลฯเท่า ร.1 -- 23 พ.ค. 2543
24. 100 ปี สมเด็จย่า -- 21 ต.ค. 2543
25. 84 ปี จุฬาฯ -- 26 มี.ค. 2544
26. 72 ปี ก.พ. -- 1 เม.ย. 2544
27. 100 ปี ธนบัตรออกใช้ฯ -- 2445 - 2545
28. 50 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -- 12 มี.ค. 2545
29. 100 ปี ร.ร. นายร้อยตำรวจ -- 19 เม.ย. 2545
30. 50 พรรษา พระบรมฯ -- 28 ก.ค. 2545
31. 75 พรรษา ในหลวง -- 5 ธ.ค. 2545
32. 80 พรรษา พระพี่นางฯ -- 6 พ.ค. 2546
33. 150 ปี ร.5 -- 20 ก.ย. 2546
34. 6 รอบ ราชินี -- 12 ส.ค. 2547
35. 200 ปี ร.4 -- 18 ต.ค. 2547
36. 50 พรรษา พระเทพฯ -- 2 เม.ย. 2548
37. 72 ปี กรมธนารักษ์ -- 23 พ.ค. 2548
38. 100 ปี หอสมุดฯ -- 12 ต.ค. 2548
39. 50 ปี ฝนหลวงฯ -- 14 พ.ย. 2548
40. 80 พรรษา เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ -- 24 พ.ย. 2548
41. ครองราชย์ 60 ปี -- 9 มิ.ย. 2549
42. UNPD -- 12 เม.ย. 2550
43. 84 พรรษา พระพี่นางฯ -- 6 พ.ค. 2550
44. 75 พรรษา ราชินี 12 ส.ค. 2550
45. 80 พรรษา ในหลวง 5 ธ.ค. 2550
46. พระบิดาแห่งมรดกไทย 2551
47. 108 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จย่า

รายชื่อ เหรียญกษาปณ์ สมัย ร.9(เหรียญ 10 บาท)ทั้งหมด


รายการเหรียญ 10 บาท 47 รายการ
1. ครองราชย์ 25 ปี (รัชดาฯ) -- 9 มิ.ย. 2514 (เหรียญนี้เป็นเนื้อเงินเหรียญเดียวครับ ที่เหลือเป็นนิกเกิลทั้งหมด)
2. อภิเษกฯ พระบรมฯ-โสมฯ -- 3 ม.ค. 2520
3. บัณฑิตพระองค์แรกฯ -- 2520
4. ฟ้าหญิงจบเกษตรฯ -- 19 ก.ค. 2522
5. 80 พรรษา สมเด็จย่า -- 21 ต.ค. 2523
6. 30 ปี พุทธฯโลก(W.F.B.) -- 2523
7. ครองราชย์ 2 เท่าของ ร.4 -- 9 มิ.ย. 2524
8. 50 พรรษา ราชินี -- 12 ส.ค. 2525
9. 75 ปี ลูกเสือโลก -- 1982-1983
10. 100 ปี ไปรษณีย์ -- 4 ส.ค. 2526
11. 700 ปี ลายสือไทย -- 2526
12. 84 พรรษา สมเด็จย่า -- 21 ต.ค. 2527
13. 72 ปี ธ.ออมสิน -- 1 เม.ย. 2528
14. ปีต้นไม้ฯ -- 2528 - 2531
15. เจ้าฟ้านักวิจัย -- 24 ต.ค. 2529
16. กล้วยไม้อาเซียน #6 -- 7-14 พ.ย. 2529
17. ชนบทวัฒนา(A.I.T.) -- 21 ก.ค. 2530
18. 100 ปี ร.ร. นายร้อย จปร. -- 5 ส.ค. 2530
19. 5 รอบ ในหลวง -- 5 ธ.ค. 2530
20. 72 ปี การสหกรณ์ -- 26 ก.พ. 2531
21. 100 ปี ร.พ.ศิริราช -- 26 เม.ย. 2531
22. รัชมังคลาภิเษก -- 2 ก.ค. 2531
23. 36 พรรษา พระบรมฯ -- 28 ก.ค. 2531
24. 72 ปี จุฬาฯ -- 26 มี.ค. 2532
25. 100 ปี ศิริราชแพทยากร -- 5 ก.ย. 2533
26. 90 พรรษา สมเด็จย่า -- 21 ต.ค. 2533
27. สุขภาพดีฯ -- 17 ธ.ค. 2533
28. 100 ปี กรมบัญชีกลาง -- 2533
29. 36 พรรษา พระเทพฯ -- 2 เม.ย. 2534
30. 80 ปี ลูกเสือไทย -- 1 ก.ค. 2534
31. แมกไซไซ(พระเทพฯ) -- 31 ส.ค. 2534
32. สมมงคลเท่า ร.4 -- 18 พ.ย. 2534
33. 100 ปี พระราชชนก -- 1 ม.ค. 2535
34. 100 ปี ก.ยุติธรรม -- 25 มี.ค. 2535
35. 100 ปี ก.มหาดไทย -- 1 เม.ย. 2535
36. 100 ปี ก.เกษตรฯ -- 1 เม.ย. 2535
37. 60 ปี รัฐสภา -- 28 มิ.ย. 2535
38. 5 รอบ ราชินี -- 12 ส.ค. 2535
39. หนึ่งศตวรรษ ฝึกหัดครู -- 12 ต.ค. 2535
40. 50 ปี ธ.แห่งประเทศไทย -- 10 ธ.ค. 2535
41. 100 ปี อัยการ -- 1 เม.ย. 2536
42. 60 ปี กรมธนารักษ์ -- 23 พ.ค. 2536
43. 100 ปี ร.7 -- 8 พ.ย. 2536
44. 100 ปี สภากาชาด -- 2536
45. 60 ปี ราชบัณฑิตฯ -- 31 มี.ค. 2537
46. 60 ปี ม.ธรรมศาสตร์ -- 27 มิ.ย. 2537
47. 120 ปี ที่ปรึกษาฯ(กฤษฎีกา) -- 2537เหรียญกษาปณ์ 10 บาท สองสี มีทั้งหมด 53 แบบ ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 1 แบบ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 52 แบบ
เหรียญ กษาปณ์หมุนเวียน 1 แบบ มีรายการดังนี้
1. เหรียญ 10 บาท สองสี เริ่มออกใช้ ปี 2531-ปัจจุบัน
เหรียญ กษาปณ์ที่ระลึก 52 แบบ มีรายการดังนี้
1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ (Agricola) -- 6 ธ.ค. 2538
2. วิจัยข้าวนานาชาติ -- 5 มิ.ย. 2539
3. กาญจนาภิเษก -- 9 มิ.ย. 2539
4. 100 ปี ร.5 ประพาสยุโรป -- 2540
5. มหาราช ร.3 -- 31 มี.ค. 2541
6. ASIAN Games #13 -- 6-20 ธ.ค. 2541
7. 100 ปี ร.พ. กลาง -- 2541
8. 125 ปี กรมศุลกากร -- 4 ก.ค. 2542
9. 6 รอบ ในหลวง -- 5 ธ.ค. 2542
10. 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก -- 7 ม.ค. 2543
11. 50 ปี สนง.พัฒนาการเศรษฐฯ -- 15 ก.พ. 2543
12. 80 ปี ก.พาณิชย์ -- 20 ส.ค. 2543
13. 100 ปี สมเด็จย่า -- 21 ต.ค. 2543
14. 100 ปี กรมที่ดิน -- 17 ก.พ. 2544
15. 90 ปี วชิรพยาบาล -- 2 ม.ค. 2545
16. 90 ปี กรมทางหลวง -- 1 เม.ย. 2545
17. 60 ปี กรมการค้าภายใน -- 5 พ.ค. 2545
18. 100 ปี กรมชลประทาน -- 13 มิ.ย. 2545
19. 75 พรรษา ในหลวง -- 5 ธ.ค. 2545
20. 90 ปี ธ.ออมสิน -- 1 เม.ย. 2546
21. 80 พรรษา พระพี่นางฯ -- 6 พ.ค. 2546
22. 100 ปี กรมจเรทหารบก -- 6 พ.ค. 2546
23. 150 ปี ร.5 -- 20 ก.ย. 2546
24. เอเปค #11 -- 20-21 ต.ค. 2546
25. พลังแผ่นดินฯ -- 3 ธ.ค. 2546
26. ลูกเสือโลก #20 -- 2546
27. 70 ปี ราชบัณฑิตฯ -- 31 มี.ค. 2547
28. 70 ปี ม.ธรรมศาสตร์ -- 27 มิ.ย. 2547
29. 6 รอบ ราชินี -- 12 ส.ค. 2547
30. CITES COP #13 -- 2-14 ต.ค. 2004
31. 200 ปี ร.4 -- 18 ต.ค. 2547
32. สิ่งแวดล้อมโลก #3 (IUCN) -- 17-25 พ.ย. 2547
33. 72 ปี เลขาฯ ครม. -- 2547
34. 100 ปี ขนส่งทหารบก -- 7 ก.พ. 2548
35. 72 ปี กรมธนารักษ์ -- 23 พ.ค. 2548
36. สมโภชเดือนฯ พระองค์เจ้าทีปังกรฯ -- 17 มิ.ย. 2548
37.130 ปี ตรวจเงินแผ่นดิน -- 18 ก.ย. 2548
38.80 พรรษา เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ -- 24 พ.ย. 2548
39.ลูกเสือเอเซียฯ #25 -- 2548
40.รางวัลอาหารปลอดภัย สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
41.150 ปี เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ -- 13 ม.ค. 2549
42..ครองราชย์ 60 ปี -- 9 มิ.ย. 2549
43.100 ปี กรมพระธรรมนูญ -- 12 ก.ย. 2549
44. 100 ปี ธนาคารแห่งแรก(ไทยพาณิชย์) 30 ม.ค. 2550
45. 100 ปี กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ 6 ก.พ. 2550
46. 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิ.ย. 2550
47. 75 พรรษา สมเด็จพระราชินี 12 ส.ค. 2550
48. กีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน 8-18 ส.ค. 2550
49. การประชุมสมาคมศาลปกครองรหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 – 22-24 พ.ย. 2550
50. กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24 6-15 ธ.ค. 2550
51. 80 พรรษา ในหลวง 5 ธ.ค. 2550
52. 120 ปี โรงพยาบาลศิริราช 26 เม.ย. 2551
53. 125 ปี ไปรษณีย์ไทย
54. 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายชื่อ เหรียญกษาปณ์ สมัย ร.9(เหรียญ 5 บาท)ทั้งหมด


 
 
เหรียญ  5 บาท สมัย รัชกาลที่ 9 มีทั้งหมด 22 แบบ แบ่งเป็น เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 5 รายการ และ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 17 รายการ มีดังนี้ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ทั้งหมด 5 รายการ
1. เหรียญ 5 บาท 9 เหลี่ยม ปี 2515                                                                                                                                                                                
2. เหรียญ 5 บาท ครุฑเฉียง ปี 2520,2522
3. เหรียญ 5 บาท ครุฑตรง ปี 2525
4. เหรียญ 5 บาท เรือหงส์ ปี 2530,2531
5. เหรียญ 5 บาท ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบัน
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ทั้งหมด 17 แบบ
1. 50 พรรษา ในหลวง -- 5 ธ.ค. 2520
2. ASIAN Games #8 -- 1978
3. สมโภชเดือนฯ องค์ภาฯ -- 11 ม.ค. 2522
4. CERES (FAO) -- 12 ส.ค. 2523
5. 80 พรรษา สมเด็จย่า -- 21 ต.ค. 2523
6. ราชานุสาวรีย์ ร.7 -- 10 ธ.ค. 2523
7. 100 ปี ร.6 -- 1 ม.ค. 2524
8. World Food Day (FAO) -- 16 ต.ค. 2525
9. สมโภชกรุงฯ 200 ปี -- 2525
10. 75 ปี ลูกเสือโลก -- 1982-1983
11. 84 พรรษา สมเด็จย่า -- 21 ต.ค. 2527
12. 5 รอบ ในหลวง -- 5 ธ.ค. 2530
13. 200 ปี ร.3 -- 2530
14. รัชมังคลาภิเษก -- 2 ก.ค. 2531
15. 5 รอบ ราชินี -- 12 ส.ค. 2535
16. SEA Games #18 -- 9-17 ธ.ค. 2538
17. กาญจนาภิเษก -- 9 มิ.ย. 2539

รายชื่อ เหรียญกษาปณ์ สมัย ร.9(เหรียญ 2 บาท)ทั้งหมด

รายการเหรียญ 2 บาท สมัย รัชกาลที่ 9 มีทั้งหมด 43 รายการ ประกอบด้วย เหรียญ กษาปณ์หมุนเวียน 1 แบบ และ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 41 แบบ มีดังนี้ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 1 แบบ
1. เหรียญ 2 บาท วัดภูเขาทอง เริ่มใช้ปี 2548 ปัจจุบัน
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 41 แบบ
1.เหรียญ 2 บาท ฟ้าหญิงจบเกษตรฯ -- 19 ก.ค. 2522
2. เหรียญ 2 บาท SEA Games #13 -- 8-17 ธ.ค. 1985
3.เหรียญ 2 บาท ปีต้นไม้ฯ -- 2528 – 2531
4. เหรียญ 2 บาท ปีเยาวชนฯ -- 1985
5. เหรียญ 2 บาท เจ้าฟ้านักวิจัย -- 24 ต.ค. 2529
6. เหรียญ 2 บาท ปีสันติภาพฯ -- 1986
7.เหรียญ 2 บาท 100 ปี ร.ร. นายร้อย จปร. -- 5 ส.ค. 2530
8.เหรียญ 2 บาท 5 รอบ ในหลวง -- 5 ธ.ค. 2530
9.เหรียญ 2 บาท 72 ปี การสหกรณ์ -- 26 ก.พ. 2531
10.เหรียญ 2 บาท 100 ปี ร.พ.ศิริราช -- 26 เม.ย. 2531
11.เหรียญ 2 บาท รัชมังคลาภิเษก -- 2 ก.ค. 2531
12. เหรียญ 2 บาท 36 พรรษา พระบรมฯ -- 28 ก.ค. 2531
13.เหรียญ 2 บาท 72 ปี จุฬาฯ -- 26 มี.ค. 2532
14. เหรียญ 2 บาท 100 ปี ศิริราชแพทยากร -- 5 ก.ย. 2533
15. เหรียญ 2 บาท 90 พรรษา สมเด็จย่า -- 21 ต.ค. 2533
16.เหรียญ 2 บาท สุขภาพดีฯ -- 17 ธ.ค. 2533
17. เหรียญ 2 บาท 100 ปี กรมบัญชีกลาง -- 2533
18. เหรียญ 2 บาท เหรียญ 2 บาท 36 พรรษา พระเทพฯ -- 2 เม.ย. 2534
19. เหรียญ 2 บาท 80 ปี ลูกเสือไทย -- 1 ก.ค. 2534
20.เหรียญ 2 บาท แมกไซไซ(พระเทพฯ) -- 31 ส.ค. 2534
21.เหรียญ 2 บาท สมมงคลเท่า ร.4 -- 18 พ.ย. 2534
22.เหรียญ 2 บาท 100 ปี พระราชชนก -- 1 ม.ค. 2535
23. เหรียญ 2 บาท 100 ปี ก.ยุติธรรม -- 25 มี.ค. 2535
24. เหรียญ 2 บาท 100 ปี ก.เกษตรฯ -- 1 เม.ย. 2535
25.เหรียญ 2 บาท 100 ปี ก.มหาดไทย -- 1 เม.ย. 2535 .
26.เหรียญ 2 บาท 60 ปี รัฐสภา -- 28 มิ.ย. 2535
27. เหรียญ 2 บาท 5 รอบ ราชินี -- 12 ส.ค. 2535
28. เหรียญ 2 บาท หนึ่งศตวรรษ ฝึกหัดครู -- 12 ต.ค. 2535
29. เหรียญ 2 บาท 50 ปี ธ.แห่งประเทศไทย -- 10 ธ.ค. 2535
30. เหรียญ 2 บาท 100 ปี อัยการ -- 1 เม.ย. 2536
31. เหรียญ 2 บาท 60 ปี กรมธนารักษ์ -- 23 พ.ค. 2536
32. เหรียญ 2 บาท 100 ปี ร.7 -- 8 พ.ย. 2536
33.เหรียญ 2 บาท 100 ปี สภากาชาด -- 2536
34.เหรียญ 2 บาท 60 ปี ราชบัณฑิตฯ -- 31 มี.ค. 2537
35.เหรียญ 2 บาท 60 ปี ม.ธรรมศาสตร์ -- 27 มิ.ย. 2537
36.เหรียญ 2 บาท 120 ปี ที่ปรึกษาฯ(กฤษฎีกา) – 2537
37.เหรียญ 2 บาท 50 ปี FAO -- 2538
38.เหรียญ 2 บาท ปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน -- 2538
39.เหรียญ 2 บาท ปีแห่งเทคโนฯ(IT) -- 2538
40.เหรียญ 2 บาท 100 ปี พยาบาล -- 12 ม.ค. 2539
41.เหรียญ 2 บาท กาญจนาภิเษก -- 9 มิ.ย. 2539

รายชื่อ เหรียญกษาปณ์ สมัย ร.9 (เหรียญ 1 บาท)ทั้งหมดรายชื่อเหรียญ 1 บาท สมัย รัชกาลที่ 9 มีทั้งหมด 22 แบบ แบ่งเป็นเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 6 แบบ เหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 16 แบบ  มีรายชื่อดังนี้ครับ
 เหรียญ กษาปณ์หมุนเวียน 6 แบบ
1. เหรียญ 1 บาท ตราแผ่นดิน ปี 2500
2. เหรียญ 1 บาท ตราแผ่นดิน ปี 2505
3. เหรียญ 1 บาท ตราครุฑ ปี 2517
4. เหรียญ 1 บาท เรือหงส์ ปี 2520
5. เหรียญ 1 บาท วัดพระแก้ว ปี 2525
6. เหรียญ 1 บาท วัดพระแก้ว ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ปีแรกคือ ปี 2529
 เหรียญ กษาปณ์ที่ระลึก 16 แบบ
1. เหรียญ 1 บาท เสด็จนิวัติพระนคร ปี 2514
2. เหรียญ 1 บาท 3 รอบ ในหลวง ปี 2506
3. เหรียญ 1 บาท เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 ปี 2509
4. เหรียญ 1 บาท เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 6  ปี 2513
5. เหรียญ 1 บาท FAO. (ไถนา) ปี 2515
6. เหรียญ 1 บาท สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ปี 2515
7. เหรียญ 1 บาท องค์การอนามัยโลก (W.H.O) ปี 2516
8. เหรียญ 1 บาท SEAP GAME ครั้งที่ 8 ปี 2518
9. เหรียญ 1 บาท สมเด็จย่า 75 พรรษา ปี 2518
10. เหรียญ 1 บาท FAO. (โปรยข้าว) ปี 2520
11. เหรียญ 1 บาท เจ้าฟ้าสิรินธรทรงสำเร็จการศึกษา ปี 2520
12. เหรียญ 1 บาท สถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2520
13. เหรียญ 1 บาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสทรงสำเร็จการศึกษา ปี 2521
14. เหรียญ 1 บาท เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 8 ปี 2521
15. เหรียญ 1 บาท FAO. (รวงข้าว) ปี 2525
16. เหรียญ 1 บาท กาญจนาภิเษก ปี 2539

รวมข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญที่น่าสนใจ

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดก

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙"
กลางเหรียญมีรูปสักญลักษณ์วันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีลายกระหนกรองรับอยู่ ด้านขวาและด้านซ้ายของรูปสัญลักษณ์ เบื้องล่างลายกระหนกมีข้อความบอกราคาว่า "๒๐ บาท" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบิดาแห่งอนุรักษ์มรดกไทย ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย"
น้ำหนัก 15 กรัม
เส้นผ่า ศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร

วันที่ประกาศ ใช้
20 มิถุนายน 2551
ชนิด โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)
ราคา หน้าเหรียญ 20 บาท
ประเภท ธรรมดา
ลักษณะ เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ส่วนผสม
นิกเกิล 25
ทองแดง 75
ปีที่ผลิต จำนวนการผลิต
2551 ไม่เกิน 800,000 เหรียญ
ผู้ออกแบบ (หน้า) นายทัศวงศ์ โยเซฟ, นางสุนันทา ธิกุลวงษ์
ผู้ออกแบบ (หลัง) นายปัญญา คำเคน, นางสุนันทา ธิกุลวงษ์
ผู้ ปั้นแบบ (หน้า) นายปัญญา คำเคน
ผู้ ปั้นแบบ (หลัง) นายปัญญา คำเคน

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ปี 2549

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ปี 2549