วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รายชื่อ เหรียญกษาปณ์ สมัย ร.9 (เหรียญ 1 บาท)ทั้งหมดรายชื่อเหรียญ 1 บาท สมัย รัชกาลที่ 9 มีทั้งหมด 22 แบบ แบ่งเป็นเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 6 แบบ เหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 16 แบบ  มีรายชื่อดังนี้ครับ
 เหรียญ กษาปณ์หมุนเวียน 6 แบบ
1. เหรียญ 1 บาท ตราแผ่นดิน ปี 2500
2. เหรียญ 1 บาท ตราแผ่นดิน ปี 2505
3. เหรียญ 1 บาท ตราครุฑ ปี 2517
4. เหรียญ 1 บาท เรือหงส์ ปี 2520
5. เหรียญ 1 บาท วัดพระแก้ว ปี 2525
6. เหรียญ 1 บาท วัดพระแก้ว ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ปีแรกคือ ปี 2529
 เหรียญ กษาปณ์ที่ระลึก 16 แบบ
1. เหรียญ 1 บาท เสด็จนิวัติพระนคร ปี 2514
2. เหรียญ 1 บาท 3 รอบ ในหลวง ปี 2506
3. เหรียญ 1 บาท เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 ปี 2509
4. เหรียญ 1 บาท เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 6  ปี 2513
5. เหรียญ 1 บาท FAO. (ไถนา) ปี 2515
6. เหรียญ 1 บาท สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ปี 2515
7. เหรียญ 1 บาท องค์การอนามัยโลก (W.H.O) ปี 2516
8. เหรียญ 1 บาท SEAP GAME ครั้งที่ 8 ปี 2518
9. เหรียญ 1 บาท สมเด็จย่า 75 พรรษา ปี 2518
10. เหรียญ 1 บาท FAO. (โปรยข้าว) ปี 2520
11. เหรียญ 1 บาท เจ้าฟ้าสิรินธรทรงสำเร็จการศึกษา ปี 2520
12. เหรียญ 1 บาท สถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2520
13. เหรียญ 1 บาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสทรงสำเร็จการศึกษา ปี 2521
14. เหรียญ 1 บาท เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 8 ปี 2521
15. เหรียญ 1 บาท FAO. (รวงข้าว) ปี 2525
16. เหรียญ 1 บาท กาญจนาภิเษก ปี 2539

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น