วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รายชื่อ เหรียญกษาปณ์ สมัย ร.9(เหรียญ 20 บาท)ทั้งหมด

 


เหรียญกษาปณ์ที่ ระลึก 20 บาท สมัย รัชกาลที่ 9 มีทั้งหมด 46 แบบ มีรายการดังต่อไปนี้
รายการเหรียญ 20 บาท 46 รายการ
 1. 3 รอบ ในหลวง -- 5 ธ.ค. 2506 (เป็นเนื้อเงินครับ)
2. 108 ปี ก.กลาโหม -- 8 เม.ย. 2538
3. 120 ปี ก.ต่างประเทศ -- 14 เม.ย. 2538
4. 6 รอบ พระพี่นางฯ -- 6 พ.ค. 2538
5. 50 ปี สันติภาพ -- 16 ส.ค. 2538
6. 80 ปี กรมสรรพากร -- 2 ก.ย. 2538
7. การพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ (Agricola) -- 6 ธ.ค. 2538
8. 120 ปี สตง. -- 2538
9. 75 ปี ก.พาณิชย์ -- 2538
10. 120 ปี ก.การคลัง 2538
11. 50 ปี FAO – 2538
12. ปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน -- 2538
13. ปีแห่งเทคโนฯ(IT) -- 2538
14. 100 ปี พยาบาล -- 12 ม.ค. 2539
15. วิจัยข้าวนานาชาติ -- 5 มิ.ย. 2539
16. กาญจนาภิเษก -- 9 มิ.ย. 2539
17. 100 ปี รถไฟฯ -- 26 มี.ค. 2540
18. 84 ปี ธ.ออมสิน -- 1 เม.ย. 2540
19. 50 ปี ทหารผ่านศึก -- 3 ก.พ. 2541
20. 84 ปี ตรวจเงินแผ่นดิน -- 18 ก.ย. 2542
21. 6 รอบ ในหลวง -- 5 ธ.ค. 2542
22. 33rd Annual Meeting ADB -- 6-8 May 2000
23. สมมงคลฯเท่า ร.1 -- 23 พ.ค. 2543
24. 100 ปี สมเด็จย่า -- 21 ต.ค. 2543
25. 84 ปี จุฬาฯ -- 26 มี.ค. 2544
26. 72 ปี ก.พ. -- 1 เม.ย. 2544
27. 100 ปี ธนบัตรออกใช้ฯ -- 2445 - 2545
28. 50 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -- 12 มี.ค. 2545
29. 100 ปี ร.ร. นายร้อยตำรวจ -- 19 เม.ย. 2545
30. 50 พรรษา พระบรมฯ -- 28 ก.ค. 2545
31. 75 พรรษา ในหลวง -- 5 ธ.ค. 2545
32. 80 พรรษา พระพี่นางฯ -- 6 พ.ค. 2546
33. 150 ปี ร.5 -- 20 ก.ย. 2546
34. 6 รอบ ราชินี -- 12 ส.ค. 2547
35. 200 ปี ร.4 -- 18 ต.ค. 2547
36. 50 พรรษา พระเทพฯ -- 2 เม.ย. 2548
37. 72 ปี กรมธนารักษ์ -- 23 พ.ค. 2548
38. 100 ปี หอสมุดฯ -- 12 ต.ค. 2548
39. 50 ปี ฝนหลวงฯ -- 14 พ.ย. 2548
40. 80 พรรษา เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ -- 24 พ.ย. 2548
41. ครองราชย์ 60 ปี -- 9 มิ.ย. 2549
42. UNPD -- 12 เม.ย. 2550
43. 84 พรรษา พระพี่นางฯ -- 6 พ.ค. 2550
44. 75 พรรษา ราชินี 12 ส.ค. 2550
45. 80 พรรษา ในหลวง 5 ธ.ค. 2550
46. พระบิดาแห่งมรดกไทย 2551
47. 108 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จย่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น