วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รายชื่อ เหรียญกษาปณ์ สมัย ร.9(เหรียญ 2 บาท)ทั้งหมด

รายการเหรียญ 2 บาท สมัย รัชกาลที่ 9 มีทั้งหมด 43 รายการ ประกอบด้วย เหรียญ กษาปณ์หมุนเวียน 1 แบบ และ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 41 แบบ มีดังนี้ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 1 แบบ
1. เหรียญ 2 บาท วัดภูเขาทอง เริ่มใช้ปี 2548 ปัจจุบัน
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 41 แบบ
1.เหรียญ 2 บาท ฟ้าหญิงจบเกษตรฯ -- 19 ก.ค. 2522
2. เหรียญ 2 บาท SEA Games #13 -- 8-17 ธ.ค. 1985
3.เหรียญ 2 บาท ปีต้นไม้ฯ -- 2528 – 2531
4. เหรียญ 2 บาท ปีเยาวชนฯ -- 1985
5. เหรียญ 2 บาท เจ้าฟ้านักวิจัย -- 24 ต.ค. 2529
6. เหรียญ 2 บาท ปีสันติภาพฯ -- 1986
7.เหรียญ 2 บาท 100 ปี ร.ร. นายร้อย จปร. -- 5 ส.ค. 2530
8.เหรียญ 2 บาท 5 รอบ ในหลวง -- 5 ธ.ค. 2530
9.เหรียญ 2 บาท 72 ปี การสหกรณ์ -- 26 ก.พ. 2531
10.เหรียญ 2 บาท 100 ปี ร.พ.ศิริราช -- 26 เม.ย. 2531
11.เหรียญ 2 บาท รัชมังคลาภิเษก -- 2 ก.ค. 2531
12. เหรียญ 2 บาท 36 พรรษา พระบรมฯ -- 28 ก.ค. 2531
13.เหรียญ 2 บาท 72 ปี จุฬาฯ -- 26 มี.ค. 2532
14. เหรียญ 2 บาท 100 ปี ศิริราชแพทยากร -- 5 ก.ย. 2533
15. เหรียญ 2 บาท 90 พรรษา สมเด็จย่า -- 21 ต.ค. 2533
16.เหรียญ 2 บาท สุขภาพดีฯ -- 17 ธ.ค. 2533
17. เหรียญ 2 บาท 100 ปี กรมบัญชีกลาง -- 2533
18. เหรียญ 2 บาท เหรียญ 2 บาท 36 พรรษา พระเทพฯ -- 2 เม.ย. 2534
19. เหรียญ 2 บาท 80 ปี ลูกเสือไทย -- 1 ก.ค. 2534
20.เหรียญ 2 บาท แมกไซไซ(พระเทพฯ) -- 31 ส.ค. 2534
21.เหรียญ 2 บาท สมมงคลเท่า ร.4 -- 18 พ.ย. 2534
22.เหรียญ 2 บาท 100 ปี พระราชชนก -- 1 ม.ค. 2535
23. เหรียญ 2 บาท 100 ปี ก.ยุติธรรม -- 25 มี.ค. 2535
24. เหรียญ 2 บาท 100 ปี ก.เกษตรฯ -- 1 เม.ย. 2535
25.เหรียญ 2 บาท 100 ปี ก.มหาดไทย -- 1 เม.ย. 2535 .
26.เหรียญ 2 บาท 60 ปี รัฐสภา -- 28 มิ.ย. 2535
27. เหรียญ 2 บาท 5 รอบ ราชินี -- 12 ส.ค. 2535
28. เหรียญ 2 บาท หนึ่งศตวรรษ ฝึกหัดครู -- 12 ต.ค. 2535
29. เหรียญ 2 บาท 50 ปี ธ.แห่งประเทศไทย -- 10 ธ.ค. 2535
30. เหรียญ 2 บาท 100 ปี อัยการ -- 1 เม.ย. 2536
31. เหรียญ 2 บาท 60 ปี กรมธนารักษ์ -- 23 พ.ค. 2536
32. เหรียญ 2 บาท 100 ปี ร.7 -- 8 พ.ย. 2536
33.เหรียญ 2 บาท 100 ปี สภากาชาด -- 2536
34.เหรียญ 2 บาท 60 ปี ราชบัณฑิตฯ -- 31 มี.ค. 2537
35.เหรียญ 2 บาท 60 ปี ม.ธรรมศาสตร์ -- 27 มิ.ย. 2537
36.เหรียญ 2 บาท 120 ปี ที่ปรึกษาฯ(กฤษฎีกา) – 2537
37.เหรียญ 2 บาท 50 ปี FAO -- 2538
38.เหรียญ 2 บาท ปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน -- 2538
39.เหรียญ 2 บาท ปีแห่งเทคโนฯ(IT) -- 2538
40.เหรียญ 2 บาท 100 ปี พยาบาล -- 12 ม.ค. 2539
41.เหรียญ 2 บาท กาญจนาภิเษก -- 9 มิ.ย. 2539

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น