วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เตรียมเปิดจำหน่ายเหรียญที่ระลึก84พรรษา

Pic_79528
กรมธนารักษ์ เตรียมเปิดจ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ คาดเป็นช่วงประมาณเดือน ก.ค.นี้...
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจสำคัญหลายประการ ทั้งในด้านสังคมสงเคราะห์ โดยเสด็จออกเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่าง ๆ ทรงรับสถาบัน และ องค์กรต่าง ๆ ไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนที่สืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และ ของส่วนพระองค์เอง ในด้านการศึกษา การสาธารณสุข กิจการลูกเสือ-เนตรนารี และกิจการอาสาสมัครรักษาดินแดง ตลอดจนการสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ กรมธนารักษ์ จึงได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว และ เตรียมเปิดจ่ายแลก ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนี้

นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง กล่าวว่า วันนี้ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงเพื่อจัดทำเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชมมายุ 84 พรรษา ซึ่งหลังจากนี้จะได้นำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎกระทรวง และคาดว่าจะสามารถเปิดจ่ายแลกเหรียญได้ประมาณเดือนกรกฏาคม ศกนี้

นพ.พฤฒิ ชัย ดำรงรัตน์ กล่าวต่อว่า การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในครั้งนี้ จะจัดทำ 3 ชนิดราคา คือ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงิน ชนิดราคา 800 บาท จำนวนผลิตไม่เกิน 5,000 เหรียญ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท จำนวนผลิตไม่เกิน 400,000 เหรียญ และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสองสี ชนิดราคา 10 บาท จำนวนผลิตไม่เกิน 1,000,000 เหรียญ สำหรับรายละเอียดและความคืบหน้าจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น