วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ทำเหรียญกษาปณ์ รางวัลWIPO เฉลิมพระเกียรติ

Pic_58735

กรมธนารักษ์เตรียมจัดทำเหรียญ WIPO เฉลิมพระเกียรติในหลวง หลังได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา...

เมื่อ วันที่ 14 ม.ค.  นพ.ฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการจัดทำเหรียญ WIPO ว่า เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Global Leader Award) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ จึงได้เตรียมจัด ทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชิดชูพระอัจฉริยภาพ ในการส่งเสริมเผยแพร่บทบาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริ การประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ อุปกรณ์ งานวรรณกรรม อาทิ โครงการแกล้งดิน กังหันชัยพัฒนา ฝนหลวง เพลงพระราชนิพนธ์ ภาพวาดและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ รวมทั้งผลงานด้านเครื่องหมายการค้าที่พระราชทานให้บริษัท สุวรรณชาด จำกัด และมูลนิธิชัยพัฒนา จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกเป็นจำนวนมาก

รม ช.คลัง กล่าวต่อว่า การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว จะจัดทำ 3 ประเภท คือ ทองคำขัดเงา เงินขัดเงา และโลหะผสมทองแดงและนิกเกิล โดยเหรียญกษาปณ์ประเภททองคำขัดเงา ผลิตจากทองคำบริสุทธิ์ 99 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 15 กรัม ราคาจำหน่าย 25,000 บาท เหรียญกษาปณ์เงินขัดเงา ผลิตจากเงินบริสุทธิ์ 99 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 22 กรัม ราคาจำหน่าย 1,400 บาท และเหรียญกษาปณ์โลหะผสมทองแดงและนิกเกิล น้ำหนัก 15 กรัม ราคาจำหน่าย 20 บาท

"เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในเชิงนวัตกรรมอันมีคุณ ประโยชน์ อเนกอนันต์จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก และมีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจของพสกนิกรชาวไทยทุกคน การผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพิเศษครั้งนี้ กรมธนารักษ์จึงได้คิดค้นนวัตกรรมการผลิตด้วยเทคนิคพิเศษกว่าการผลิตเหรียญ ต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อให้เหรียญกษาปณ์มีความสวยงาม โดดเด่น สมพระเกียรติ และควรค่าแก่การเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึก ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกกฎกระทรวงฯ และคาดว่าจะเปิดให้รับจองประมาณเดือนมิถุนายน 2553"นพ.พฤฒิชัย กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น