วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รายการเหรียญเข้าใหม่วันพุธที่ 26 พ.ค. 2553รายการเหรียญเข้าใหม่วันพุธที่ 26 พ.ค. 2553

1.เหรียญ ทองแดง 5 ซม. พระสยามเทวาธิราช ร.9 ราคา 15000 บาท
2.เหรียญ ทองคำที่ระลึก 100 ปี วันพระราชสมภพ พระบรมชนก ราคา 19000 บาท
3.เหรียญ ทองคำ 6000 บาท ขัดเงา สมมงคล ร.4-ร.9 ราคา 22000 บาท
4.เหรียญ พระมหาชนก เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ พร้อมหนังสือ ราคา 15000 บาท
5.เหรียญ เงินขัดเงา 600 บาท 75 พรรษาในหลวง ราคา 2800 บาท
6.เหรียญ เงิน 600 บาท 75 พรรษาในหลวง ราคา 950 บาท
7.ชุด เหรียญเงินขัดเงาที่ระลึก โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ราคา 1500 บาท
8.เหรียญ เงิน 600 บาท 150 ปี วันพระราชสมภพ ร.5 ราคา 1950 บาท
9.เหรียญ ทองแดงที่ระลึก 80 พรรษาในหลวง ราคา 50 บาท
10.เหรียญ เงินขัดเงา 800 บาท 80 พรรษาในหลวง ราคา 1600 บาท
11.เหรียญ ทองคำขัดเงา 2500 บาท 25 ปี กองทุน wwf (ช้าง) ราคา 24000 บาท
12.เหรียญ เงินขัดเงา  200 บาท ไก่ฟ้าพญาลอ ราคา 1850 บาท
13.เหรียญ นิกเกิลขัดเงา จาก ต่างประเทศ ราคา 130 บาท
14.เหรียญ เงินขัดเงา 600 บาท 100 ปี ไปรษณีย์ไทย ราคา 5500 บาท
15.เหรียญ เงินขัดเงา เปิดอุทยานสมเด็จย่า ราคา 3500 บาท
16.เข็ม กลัด สัญลักษณ์สมเด็จย่า ราคา 500 บาท
17.เหรียญ เงิน 600 บาท 72 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคา 1200 บาท
18.เหรียญ เงิน 600 บาท 72 พรรษา สมเด็จพระราชินี ราคา 950 บาท
19.เหรียญ เงินที่ระลึก ทรงเสมา 80 พรรษาในหลวง (มหาดไทย) ราคา 1500 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น