วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

พระปรกโพธิ์เชียงแสน วัดพระธาตุช่อแฮ รุ่น 1

พระปรกโพธิ์เชียงแสน วัดพระธาตุช่อแฮ รุ่น 1
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์และที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า พ.ศ.218 พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ประชุมสาวกและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนศอกซ้ายขึ้น ณ เจดีย์ ซึ่งอยู่บนดอยโกสิยธัคบรรพตด้านตะวันออกแม่น้ำยม คือ พระเจดีย์ช่อแฮในปัจจุบัน
พระปรกโพธิ์เชียงแสนพระบรมสารีริกธาตุ ได้แผ่พุทธบารมี สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้มากราบสักการบูชา เป็นเหตุให้มีผู้จิตศรัทธา บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแฮสืบต่อกันมา
พ.ศ.2470 ในสมัยที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยมาบูรณะพระธาตุช่อแฮ และได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง 4 องค์เข้าไปประดิษฐานในวิหาร ได้ขุดพบพระปรกโพธิ์ เชียงแสน กรุวัดพระธาตุช่อแฮ แต่ไม่ได้นำออกมาจากกรุแต่อย่างใด
กระทั่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2530 มีคหบดีจากจังหวัดลำปาง ได้มีจิตศรัทธาสร้างฉัตรทอง เพื่ออัญเชิญไว้บนแท่นที่เคยประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ด้าน
ในครั้งนั้น พระครูใบฎีกาบุญเท่ง กุสลจิตโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด พระธาตุช่อแฮ ได้นำศิษย์มาเจาะแท่นนำฉัตรทองมาติดตั้งตามกุศลเจตนาของผู้บริจาคสร้างฉัตร ทอง ปรากฏว่า ได้ขุดพบพระปรกโพธิ์เชียงแสนดังกล่าวจำนวน หนึ่งจากแท่นด้านเหนือ
เจ้าภาพผู้สร้าง ทราบข่าว จึงขอบูชาไว้เป็นสิริมงคล พระครูใบฎีกาบุญเท่ง จึงได้อัญเชิญพระปรกโพธิ์เชียงแสนขึ้นจากกรุจำนวนหนึ่ง ส่วนที่เหลือได้นำเก็บไว้ในกรุตามเดิม กล่าวกันว่า พระปรกโพธิ์ เชียงแสน วัดพระธาตุช่อแฮ หาได้ยากยิ่งนัก
พระปรกโพธิ์เชียงแสน กรุวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นพระเนื้อดินแก่ปูนแก่ทราย ศิลปะเชียงแสน มีพุทธลักษณะงดงาม พระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย อยู่ภายใต้ซุ้มปรกโพธิ์ ด้านหลังเรียบ แตกกรุครั้งแรกใต้ฐานชุกซี ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ด้าน
แต่ทั้งนี้ไม่ได้มีการบันทึกว่า พระปรกโพธิ์เชียงแสน กรุวัดพระธาตุช่อแฮ สร้างในสมัยใดแต่เชื่อว่ามีความเก่าแก่ยิ่ง ด้วยในปี พ.ศ.2553 เป็นปีขาล วัดพระธาตุช่อแฮ ได้นำมวลสารทองคำเปลวที่เก็บไว้จากผู้ที่นำมาสักการบูชาติดองค์พระธาตุ หลวงพ่อช่อแฮ พระเจ้าทันใจ ดอกไม้ธูปเทียน จัดสร้างวัตถุมงคล เป็นพระผง ชื่อว่า "พระปรกโพธิ์เชียงแสน วัดพระธาตุช่อแฮ รุ่น 1" ถอดพิมพ์และย่อส่วนจากพระปรกโพธิ์เชียงแสน กรุวัดพระธาตุช่อแฮ ในอดีต วัตถุมงคลรุ่นนี้ ประกอบพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ ลานโพธิ์ด้านทิศตะวันออกและในพระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮ
โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมาย เข้าร่วมพิธี อาทิ พระมหาโพธิวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานจุดเทียนชัย และพระราชวิสุทธี เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานดับเทียนชัย มีพระมหาเถราจารย์ชื่อดังมากมาย นั่งปรกอธิษฐานจิต
มีความเชื่อกันว่า ผู้ที่มีพระปรกโพธิ์เชียงแสน วัดพระธาตุช่อแฮ รุ่น 1 ไว้ในครอบครอง จะมีความร่มเย็นเป็นสุข คุ้มครองภยันตรายนานาประการ ผู้สนใจเช่าบูชาติดต่อสอบได้ที่วัดพระ ธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
แหล่งข่าวจากหนังสือ พิมพ์ข่าวสดข่าวสด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น