วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

พระพรหม-พิฆเนศวร หลวงพ่อผาด วัดไร่

พระพรหม-พิฆเนศวร หลวงพ่อผาด วัดไร่

สร้าง วัตถุมงคลออกมาหลายรุ่น ส่วนใหญ่ได้รับความนิยมจากลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมแทบทุกรุ่น ล่าสุด "หลวง พ่อผาด" พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดไร่ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่าง ทอง ศิษย์สายวิชาพรหมของหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม ได้จัดสร้างวัตถุมงคล "ชุดซ่อมโบสถ์" เพื่อหาปัจจัยซ่อมแซมอุโบสถวัดไร่ ซึ่งชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา

หลวงพ่อผาด วัดไร่รูปแบบพิมพ์ทรงที่จัดสร้างเด่นๆ ก็มี "พระพรหม" ขนาดบูชาหน้าตัก 5 นิ้ว ศาสนาพรามหณ์ เชื่อว่า พระพรหม เป็นมหาเทพผู้สร้างโลก เพราะพระพรหมสร้างโลก จึงเกิดโลก เกิดมนุษย์ เกิดเป็นประเทศ เป็นทวีป เกิดเป็นพระราชาปกครองประเทศ เกิดเป็นพระมหาจักรพรรดิปกครองทวีป เกิดยศ เกิดอำนาจ เกิดบารมี เกิดทรัพย์สิน เงินทองมากมาย เกิดโภคสมบัติ เกิดสรรพมงคลต่างๆ ขึ้นตามมา จึงสรุปว่าสรรพมงคลต่างๆ เกิดขึ้นเพราะเหตุพระ พรหมสร้างโลก เมื่อพระพรหมเป็นเทพเจ้าผู้สร้าง ผู้มอบมหามงคลต่างๆ ให้มนุษย์พิฆเนศวร หลวงพ่อผาด

หลวงพ่อผาด จึงได้สร้างพระพรหมบูชา เพื่อหวังพรหมมานุภาพของพระพรหม มอบและบันดาลสรรพมงคลต่างๆ ที่ปรารถนา แก่ท่านผู้เสียสละปัจจัยร่วมสร้างและซ่อมแซมโบสถ์วัดไร่ หล่อหลอมด้วยชนวนมวลสารมงคลมากมาย มอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาบูชา

"พระพิฆเนศวร" ขนาดบูชารุ่นแรก เป็นมหาเทพแห่งความสำเร็จ การบรรลุถึงจุดมุ่งหมายทุกชนิด เป็นมหาเทพที่ทำลายอุปสรรค์ เป็นมหาเทพแห่งสติปัญญา การศึกษาเล่าเรียน เป็นมหาเทพแห่งศิลปวิทยาทั้งปวง และเป็นมหาเทพที่จะได้รับการบูชา กราบไหว้ก่อนมหาเทพ และเทพเจ้าองค์อื่นเสมอ หากได้กราบไหว้บูชาพระพิฆเนศวรด้วย ใจเคารพเลื่อมใสแล้ว จะมีสติปัญญาล้ำเลิศ สมองดีสติดี ศึกษาศิลปวิทยาการ วิชาความรู้ใดๆ แล้ว จะสำเร็จสมดังหวัง จะเจริญด้วยโภคทรัพย์ เพราะลักษณะท้องที่ใหญ่โตของพระพิฆเนศวร มีเพชรนิลจินดาทรัพย์สินเงินทองอัดแน่นอยู่เต็มท้อง ทำการงานใดๆ แล้ว จะสำเร็จ ดังใจปรารถนาได้โดยง่าย ปราศจากอุปสรรค ขวากหนามทั้งปวง ชีวิตหน้าที่การงานจะเจริญก้าวหน้าขึ้นจนถึงจุดสูงสุด

พระพรหม หลวงพ่อผาดพระพิฆเนศวรบูชารุ่นแรก สร้างเป็นปางยืนเหยียบอยู่บนฐานดอกบัว หมายถึงความมั่นคง มั่งคั่ง ในฐานะ การเงิน การงาน ความอุดมสมบูรณ์ โภคสมบัติพูลสุข ดูได้จากท้องที่ใหญ่โต มี 4 กร แฝงความหมายดังนี้ กรหนึ่งทรงตรีศูล คืออาวุธที่ปราบมาร ปราบอุปสรรค์ ปราบปัญหา ปราบคนพาล ปราบคนโกง คนคอยกลั่นแกล้ง คนอิจฉาริษยาทั้งปวง อีกกรหนึ่งทรงบาศ หรือบ่วงบาศ หมายถึง ทรงใช้บ่วงบาศ

เพื่อจับมัดยึดสรรพมงคลต่างๆ ให้แน่น ให้หลั่งไหลเข้ามาสู่ผู้บูชา จับมัดยึดยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจวาสนาทรัพย์สมบัติต่างๆ มาสู้ผู้บูชา อีกนัยหนึ่งทรงใช้บ่วงบาศจับมัดพันธนาการอุปสรรคเคราะห์กรรมต่างๆ ที่จะมาแผ้วพานผู้บูชาให้พ้นออกไป ให้ห่างไปจากดวงชะตาห่างไปจากชีวิตผู้บูชา

อีกกรหนึ่งทรงป้อนขนมโม ฑกก้อนใหญ่ใส่ปลายงวง เพื่อเสวยเป็นอาหาร อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ความรุ่งเรืองในการทำมาหากิน มีกิน มีใช้ ไม่ขาด อิ่มอยู่ตลอด เมื่ออิ่มตลอด ย่อมไม่อด ไม่อยาก ไม่ยากจน ซึ่งก็หมายถึง การเป็นเศรษฐี การมีทรัพย์ การรักษาทรัพย์ อยู่ไม่ขาดนั่นเอง อีกกรหนึ่งที่ประทานพร ทรงงาข้างที่หักด้วย อันหมายถึงความมีสติปัญญา ความสำเร็จในการศึกษา ความสำเร็จในการทำงานแบบรุก คือก้าวหน้าแบบรวดเร็ว การได้รับพร ได้รับสรรพมงคลทั้งปวง ที่ฐานบัวยังมีหนูเป็นบริวาร บริวารนี้ หมายถึง การมีบริวาร มีลูกน้อง มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี มีลูกหลานว่านเครือดี บริวารรักใคร่สามัคคีกัน
แหล่งข่าวจากหนังสือ พิมพ์ข่าวสดข่าวสด

คอลัมม์นี้ทางเว็บไม่มี วัตถุมงคลให้เช่าบูชา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น