วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เหรียญ พระครูวชิรกิจโกศล (หลวงพ่อถนอม) วัดปากลัด รุ่นแรก ปี2516

เหรียญ พระครูวชิรกิจโกศล (หลวงพ่อถนอม) วัดปากลัด รุ่นแรก ปี2516

"วัดปากลัด" ต.บางตะบูน อ.บ้าน แหลม จ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางตะบูนปากคลองลัด เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบันกว่า 200 ปี กรมการศาสนา ได้รับรองสภาพวัด เมื่อปี พ.ศ.2393 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2398 ซึ่งเจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ได้ปกครองดูแลตลอดมาจนถึงปัจจุบัน มีเจ้าอาวาสรวม 6 รูป

อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 5 ได้แก่ พระครูวชิรกิจโกศล (หลวงพ่อถนอม ทายโก) เป็นเจ้าอาวาสที่เป็นนักพัฒนาวัดและประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 เป็นต้นมา พระครูวชิรกิจโกศล ได้ พัฒนาวัดปากลัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาพุทธศาสนิกชนทั้งใน จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง

พระครูวชิรกิจโกศล ได้ให้ความเคารพนับถือศรัทธาบารมีขององค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 5 พี่น้องมาก ประกอบด้วย หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร, หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา, หลวงพ่อโสธร วัดโสธร, หลวงพ่อไร่ขิง วัดไร่ขิง และหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน


เหรียญ พระครูวชิรกิจโกศลหลัง หลวงพ่อ 5 พี่น้อง
พระครูวชิรกิจโกศล ได้กราบนมัสการอัญเชิญรูปหล่อจำลองหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จาก 5 วัด มาประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดปากลัด ครบทั้ง 5 องค์ ในปี พ.ศ.2500 และได้ตั้งชื่อหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 5 พี่น้องครั้งแรกในประเทศไทย

พระครูวชิรกิจโกศล ได้ปรารภไว้กับพระครูปฏิภาณวัชรธรรม (ชัช จิตตสิวโร) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ก่อนจะมรณภาพว่า ให้สร้างวิหารไว้ริมน้ำบางตะบูน เพื่อประดิษฐานหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 5 พี่น้อง เพื่อให้ชาวบ้านที่สัญจรทางน้ำและทางบกได้กราบไหว้บูชาเสริมสิริมงคล

ในการนี้ พระครูปฏิภาณวัชรธรรม เจ้าอาวาสวัดปากลัดรูป ปัจจุบัน ได้จัดสร้างเหรียญพระครูวชิรกิจโกศลรุ่นแรก ปี 2516 จัดสร้างมาจำนวนไม่มาก เป็นเหรียญรูปไข่ มีหูห่วง

ด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปเหมือนพระครูวชิรกิจโกศลครึ่งองค์ ด้านบนเขียนชื่อ "พระครูวชิรกิจโกศล (ถนอม) อายุ ๖๗ ปี" บริเวณขอบนอกด้านบนเป็นยันต์เมตตา ค้า ขาย แคล้วคลาดปลอดภัย ขอบนอกด้านล่าง เขียนชื่อ "วัดปากลัด บางตะบูน เพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๑๖"

ด้านหลังเหรียญ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 5 พี่น้อง เขียนข้อความใต้พระพุทธรูปทั้ง 5 ว่า "วัดเขา โสธร บางพลี บ้านแหลม ไร่ขิง" บริเวณขอบเหรียญเป็นยันต์เมตตา แคล้วคลาด คงกระพันชาตรี

ในพิธีปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้ มีพระเกจิคณาจารย์สายใต้และสายภาคกลาง ร่วมพิธีพุทธาภิเษก ด้วยพิธีที่เข้มขลัง พุทธคุณเปี่ยมล้น รายได้ทั้งหมดจากการเช่าบูชาได้นำไปสร้างวิหาร เป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธานหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 5 พี่น้อง และจัดสร้างรูปหล่อพระครูวชิรกิจโกศล (ถนอม ทายโก) ประดิษฐาน ภายในวัดปากลัดต่อไป
แหล่งข่าวจากหนังสือ พิมพ์ข่าวสดข่าวสด

คอลัมม์นี้ทางเว็บไม่มี วัตถุมงคลให้เช่าบูชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น