วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เหรียญสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโล)

เหรียญสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโล)
เหรียญสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโล)
เหรียญ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโล)
เหรียญวัตถุมงคลของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโล) พระเครื่องที่ได้จัดสร้างไว้ และเป็นที่นิยมกันมากในบรรดาเซียนพระ โดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรก ปี พ.ศ.2477

เรื่องพุทธคุณเหรียญสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ โดดเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภัย สยบสิ่งอัปมงคล ปกป้องโรคภัยไข้เจ็บ

โดยเหรียญมีลักษณะ เนื้อทองแดงกะไล่เงิน คล้ายใบเสมา ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ นั่งสมาธิบนอาสนะ ด้านหลังเป็นยันต์

พระเครื่องเหรียญ รุ่นดังกล่าว นับว่าหายากมาก ค่านิยมอยู่ที่ประมาณการเลข 5 หลัก นอกจากนี้ ยังมีเหรียญรุ่นสอง ปี พ.ศ.2482 เนื้อทองแดง และบล็อกหน้ายุบในปีเดียวกัน

เหรียญสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโล) รุ่นสาม จัดสร้างปี พ.ศ.2493 เป็นเหรียญยอดนิยมเหรียญหนึ่งของท่าน มีลักษณะเป็นรูปไข่ ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ครึ่งองค์ มีข้อความ "สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโล)"ด้านหลังลงยันต์ มีตัวเลข "2493" ยังมีเหรียญรุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2495 และเหรียญพระศรีอารยเมตไตรย ปี พ.ศ.2500 เหรียญสองรุ่นนี้ ยังสามารถเสาะหากันได้ง่าย ราคาอยู่ที่ 3-4 หลัก

ประวัติสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส)
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มีนามเดิม อ้วน แสนทวีสุข เกิด ณ หมู่บ้านหนองแคน ต.ดอนมดแดง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อายุ 19 ปี ท่านบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านสว่าง อ.วารินชำราบ จ.อบุลราชธานี เมื่อบวชเป็นสามเณรแล้วได้ย้ายไปอยู่จำพรรษาที่ วัดศรีทอง เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและอักษรสมัยที่ พระเทวธัมมี (ม้าว) เป็นเจ้าอาวาส

กระทั่งอายุครบบวช เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2430 อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดศรีทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี, พระเทวธัมมี (ม้าว) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระโชติปาลเถร (ทา) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เป็นพระอุทเทสาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ติสโส"

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) ท่านเป็นพระมหาเถระที่มีความองอาจเด็ดขาดในจิตใจมาก กล่าวคือ การภาวนาธรรม ท่านเคยได้ศึกษาหาความรู้มาจากพระอุปัชฌาย์ (ม้าว) นอกจากนี้ ท่านยังได้ศึกษาหลักปฏิบัติอยู่กับพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ถือได้ว่าท่านมีพื้นฐานแห่งการปฏิบัติธรรมภาวนามาก่อนอย่างแนบแน่น แต่เป็นที่น่าเสียดาย ท่านต้องมาทิ้งช่วงในการปฏิบัติสมาธิกัมมัฏฐาน ในระหว่างรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศึกษามณฑลอีสานนี้เอง

ต่อมาได้มาอยู่จำพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ท่านได้หันจิตเข้าแนวทางปฏิบัติธรรมอีกครั้ง แต่ด้วยอาการอาพาธ จึงมองเห็นคุณอันยิ่งใหญ่ในการภาวนาธรรม การที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์หายได้ เพราะธรรมโอสถโดยแท้ นับความเป็นเอกอุดมในช่วงชีวิตสุดท้ายของท่าน

ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ได้กล่าวรับรองว่า "การปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา เป็นทางออกเพื่อความพ้นทุกข์ แม้บุคคลใดได้น้อมนำประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ย่อมบังเกิดธรรมดีมีคุณค่าอย่างมหาศาล แม้บุคคลใดมีความอ่อนกำลังลงด้วยโลกธรรม 8 ประการ ประการเป็นเหตุสมาธินั้นย่อมไม่สมควรปรารถนาของตนได้ฉันนั้น" นี้เป็นความจริงแท้ในสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลาย พระองค์ก็ยังต้องทรงเจริญความเพียรอยู่เป็นนิตย์

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) ท่านอาพาธเนื่องด้วยโรคชราเริ่มกำเริบแต่วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2498 เป็นต้นมา และมรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2499 เวลา 18.45 น. สิริอายุ 89 ปี พรรษา 68
ที่มาหนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ ส่องเหรียญเด่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น